Katarzyna Wojtowicz

Katarzyna Wojtowicz

Wyrażamy głęboką wdzięczność za pomoc i dary serca dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie w czasie stanu epidemii.
Wsparcie, jakie otrzymaliśmy daje nam siłę i pozwala jeszcze lepiej nieść pomoc pacjentom nie zapominając o zdrowiu i życiu całego personelu medycznego.
Państwa dar jest bezcenny i urzeczywistnia solidarność społeczną oraz współodpowiedzialność za zdrowie i życie każdego mieszkańca województwa lubuskiego.

środa, 24 czerwiec 2020 09:37

Jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).
Obserwuj objawy i reaguj
Każdy pacjent, który przebywał w ostatnim czasie w rejonach epidemicznych (kraje azjatyckie, Włochy) i obserwuje u siebie wysoką gorączkę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinien bezzwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (numer alarmowy dla Gorzowa i powiatu gorzowskiego 604 175 591)
Jeśli objawy chorobowe są nasilone należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego.
Jeśli kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale pacjent nie ma jeszcze objawów powinien zostać w domu i aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa unikać kontaktu z innymi osobami.

wtorek, 23 czerwiec 2020 07:36

O szpitalu jednoimiennym

Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie Wielkopolskim

Od 16 marca 2020 roku  w obiekcie przy ul. Walczaka 42 na pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem w gotowości czekało 100 łóżek (w tym 10  miejsc dedykowanych intensywnej terapii), docelowo przygotowano  200 łóżek (20 respiratorowych).
Uruchomienie szpitala zakaźnego w Gorzowie Wlkp. podyktowane było decyzją Ministra Zdrowia, na mocy której 22 lecznice w kraju (w tym WSzW w Gorzowie Wlkp.) zostało przekształconych w jednoimienne szpitale zakaźne.
W kompleksie szpitalnym przy Walczaka aż 3 pawilony zostały przygotowane do funkcjonowania w ramach jednoimiennego szpitala zakaźnego - pawilon 4, 7 i 8.  Na terenie znajduje się również Zakład Mikrobiologii, w którym od początku maja wykonywane są testy w kierunku zakażania koronawirusem, a także pracownia RTG.

wtorek, 23 czerwiec 2020 06:57

O wirusie

Wirus. Czym jest ?
Jest niewidzialnym mikroorganizmem. W języku łacińskim oznacza truciznę, jad. Zakaża wszystkie formy życia. Jest niezdolny do namnażania się poza komórką gospodarza. Dlatego, żeby istnieć wymaga do przeżycia m.in. człowieka.
Wirus COVID-19 jest wirusem, który spowodował obecnie pandemię. Jest dlatego groźny, bo wywołuje ciężkie zapalenie płuc zwane śródmiąższowym zapaleniem płuc, w którym dochodzi do niszczenia pęcherzyków płucnych. Człowiek ma trudności z oddychaniem, a nawet dusi się.

Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany - od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, po ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej objawami koronawirusa są: kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 38 0C, ból mięśni. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowa, a skala transmisji bezobjawowej nie jest znana.

poniedziałek, 22 czerwiec 2020 11:11

Zatrudnimy na stanowisko MAGAZYNIERA

oferta pracy magazynier 22.06

piątek, 19 czerwiec 2020 10:58

Zatrudnimy Specjalistę ds. płac

oferta pracy specjalista płac

oferta pracy radiofarmaceuta rekrutacja

Radiofarmaceuta zajmuje się wytwarzaniem i badaniem radiofarmaceutyków (substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi używanych w diagnostyce oraz terapii); przygotowuje radiofarmaceutyki do podania pacjentom zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami gwarantującymi bezpieczeństwo stosowania produktu radiofarmaceutycznego; kontroluje i zapewnia przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej w trakcie znakowania i przygotowywania radiofarmaceutyków dla pacjentów; organizuje i nadzoruje pracę personelu pracowni radiofarmacji.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane w kierunku farmacja jednak istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów kierunków pokrewnych (biologia, chemia, analityka, biotechnologia, inżynieria biomedyczna itp.)

Oferujemy:
- stałe zatrudnienie w nowoczesnej i rozwijającej się dziedzinie medycyny
- praca w młodym, rozwojowym zespole w miłej atmosferze
- możliwość dalszego kształcenia się i uzyskania specjalizacji
- Szkolenia, w tym przeszkolenie z ochrony radiologicznej pacjentów i personelu
- Zdobycie doświadczenia w miejscu pracy oraz w innych ośrodkach w Polsce i UE.
- możliwość prowadzenia działalności naukowo-badawczej pod egidą Uniwersytetu Zielonogórskiego
- dla farmaceutów oferujemy możliwość odbycia stażu podyplomowego.

wtorek, 19 maj 2020 06:08

Zatrudnimy na stanowisko magazyniera

oferta pracy magazynier 19.05

W związku z z tym, że pojawiają się nowe wytyczne, jesteśmy lepiej przygotowani i zabezpieczeni Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. stopniowo uruchamia działalność lecznicy i przyszpitalnych poradni oraz zakładów diagnostycznych.
Wejście do szpitala jest ściśle kontrolowane i możliwe przez główne wejście, SOR, Ośrodek Radioterapii oraz wejście do Zakładu Medycyny Nuklearnej (budynek apteki) lub w przypadku przyjęć na oddziały przez specjalnie do tego ustawiony namiot. Każda osoba wchodząca do szpitala zostaje poddana obowiązkowemu mierzeniu temperatury ciała.
Wznowione zostały przyjęcia na niektóre oddziały szpitalne. Pacjenci, którzy zostali poinformowani telefonicznie o nowym terminie przyjęcia zgłaszają się o wskazanej godzinie do namiotu ustawionego przy budynku na ul. Dekerta 1, gdzie przeprowadzany jest triage, wypełniana ankieta oraz pobierany wymaz w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badanie realizowane jest w szpitalnym Zakładzie Mikrobiologii. Na wynik pacjent oczekuje w przygotowanej do tego celu sali konferencyjnej.

Strona 1 z 7
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.