środa, 15 luty 2012 12:41

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej

Napisane przez

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42

 

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu

 

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42.

 2. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu.

 3. Okres zawarcia umowy : 01 marca 2012 roku do 28 lutego 2014 roku.

 4. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są:

  • na stronie internetowej: www.szpital.gorzow.pl lub

  • w Samodzielnym Publiczny Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1, pok. 025 w godz. 7.30-15.00.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego w imieniu Udzielającego zamówienia udziela Kierownik Działu Płac i Spraw Pracowniczych – Bernadeta Piszczygłowa.

 1. Oferty należy składać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie do dnia 23 lutego 2014r. do godz. 10.00 w Kancelarii lub drogą pocztową. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego/ data nadania nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. najpóźniej w dniu 23 lutego 2014r. do godz. 10.00.

Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chirurgii urazowo- ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu”.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 lutego 2012 roku o godz.11.00.

 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 3. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert bez podania przyczyny.

Załączniki

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.