poniedziałek, 27 styczeń 2014 09:09

Prezes szpitala wziął udział w konsultacjach Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia Wyróżniony

Napisane przez

- Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Musimy działać w partnerstwie z Narodowym Funduszem Zdrowia, starostami, samorządami i organizacjami społecznymi, żeby osiągnąć rezultat w postaci poprawy sytuacji w lubuskiej służbie zdrowia – powiedziała marszałek Elżbieta Polak, otwierając spotkanie konsultacyjne nad Lubuską Strategią Ochrony Zdrowia, które odbyło się w piątek w Urzędzie Marszałkowskim.

konsultacje_4


 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska medycznego z całego województwa, w tym samorządowcy, dyrektorzy szpitali, radni województwa, szefowie spółek leczniczych, urzędnicy NFZ.  Projekt Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia zaprezentował członek Zarządu Woj. Lubuskiego Romuald Kreń. – Dokonaliśmy analizy epidemiologicznej, demograficznej, kadrowej, przedstawiliśmy diagnozę sytuacji, z mocnymi i słabymi stronami – mówił. – Większość uwag do strategii została uwzględniona.

konsultacje_1

R. Kreń wyliczył priorytety strategii, wśród nich zmniejszenie nierówności w lecznictwie i podwyższenie jakości życia mieszkańców. Mówił o konieczności zwiększenia świadomości w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, o konieczności utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim i utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także o utworzeniu oddziału radioterapii w szpitalu w Gorzowie Wlkp. i rozbudowie takiego oddziału w Zielonej Górze. Wśród głównych źródeł finansowania opieki zdrowotnej wymienił Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który kontraktuje usługi medyczne na terenie Lubuskiego (w 2012 r. zakontraktował usługi na kwotę 1.605 mln zł), a także środki budżetowe i fundusze europejskie RPO Lubuskie 2020.

- Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, aby zajmować się tym dokumentem strategicznym, ponieważ otwiera się nowa perspektywa funduszy europejskich – dodała marszałek Polak.

konsultacje_3

W toku dyskusji wrócił temat budowy Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrycznego przy szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze. To inwestycja znajdująca się na liście projektów strategicznych RPO Lubuskie 2020. Temat poruszył m.in. radny sejmiku województwa Marek Zaremba. Jego zdaniem zamiast koncentrować się na opiece pediatrycznej, powinno się zwrócić większą uwagę na rozwój torakochirurgii (chirurgii klatki piersiowej) i powiązanie jej z pulmonologią. Obie te dziedziny powinny się uzupełniać. – To rzeczywiście jest potrzebne – zgodził się dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze Waldemar Taborski. – Ale nie powinno się to odbywać kosztem pediatrii. Budowa centrum pediatrycznego jest niezbędna, bo dzieci z Lubuskiego muszą migrować na leczenie poza województwo.

konsultacje_2

Lubuski oddział NFZ wydał w 2012 r. 25 mln zł na leczenie dzieci poza województwem. W 2013 r. prawdopodobnie będzie to kwota ok. 20 mln zł. – Większość naszych mieszkańców po prostu nie stać na to, żeby płacić za dojazdy na leczenie swoich dzieci w klinikach poza regionem – podkreśliła marszałek Polak. – Z kolei nasze województwo stać na to, żeby wybudować centrum pediatryczne, teraz jest niepowtarzalna szansa. Nowopowstałe centrum w żaden sposób nie będzie konkurować z oddziałami pediatrycznymi w szpitalach powiatowych. W województwie brakuje intensywnej terapii dla dzieci. Trzeba naprawić tę patologiczną sytuację. Szpitale pediatryczne budują także Kraków czy Wrocław, a więc nie tylko my dostrzegamy ten problem.

Konsultacje potrwają do 13 lutego br.

Raport końcowy zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Lubuskiego do 25 lutego 2014 r.

Cele konsultacji społecznych:

 • Zgromadzenie brakujących danych

Głównym celem konsultacji jest poszerzenie wiedzy na temat problemów w ochronie zdrowia w województwie lubuskim i możliwych sposobów ich rozwiązania. Pozwolą one na uzyskanie szerszego poglądu na daną sprawę oraz informacji tym cenniejszych, że uzyskanych od podmiotów, których projektowane rozwiązania dotyczą.

 • Rozpowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach

Kolejnym celem konsultacji jest poinformowanie społeczeństwa o konkretnych rozwiązaniach (cel informacyjny). Wczesna informacja umożliwi partnerom społecznym przygotowanie się do projektowanych rozwiązań w ochronie zdrowia w województwie lubuskim.

Konsultacje projektu LSOZ na lata 2014 – 2020 zostaną przeprowadzone:

 • i BIP, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • pisemne prośby o opinie (z wykorzystaniem poczty elektronicznej) skierowane m.in. do:

 • samorządów powiatowych - Konwent Starostów Województwa Lubuskiego,

 • Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego,

 • podmiotów leczniczych z województwa lubuskiego (szpitale, przychodnie)

 • uczelni wyższych,

 • konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia.

Uwagi do przedłożonego projektu Strategii można kierować do 13 lutego 2014 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą załączonego

Zespół ds. opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020

Projekt Strategii powstał przy współpracy członków Zespołu ds. opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020 powołanego Uchwałą nr 184/2187/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 roku. W skład Zespołu weszli specjaliści, przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia: LOBR Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, LOW NFZ, LUW w Gorzowie Wlkp., ROPS w Zielonej Górze, WSSE w Gorzowie Wlkp., LROT Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL. Koordynatorem prac związanych z przygotowaniem projektu jest Departament Ochrony Zdrowia UMWL.

Raport końcowy zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Lubuskiego do 25 lutego 2014 r.

Spójność Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020 z regionalnymi, krajowymi i europejskimi dokumentami strategicznymi.

Założenia projektu Strategii uwzględniają zapisy dokumentów planistycznych i strategicznych o charakterze międzynarodowym, europejskim, krajowym i regionalnym. Tym samym województwo lubuskie poprzez wdrażanie zaplanowanych działań w obszarze ochrony zdrowia uwzględnia zasadę komplementarności. 
Do pobrania: Projekt Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia

Cele strategiczne:

 1. Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych.

 2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 3. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

 4. Promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego.

 5. Zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

 źrłódło: www.lubuskie.pl 


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.