środa, 07 grudzień 2016 11:55

Ochrona danych osobowych

Napisane przez

Obowiązek informacyjny
oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Na podst. art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych medycznych pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Udostępniamy dane:
- Pacjentom (jeśli ukończyli 16 rok życia),
- opiekunom prawnym Pacjenta
- osobom wskazanym przez Pacjenta w dokumentacji medycznej
- organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pacjencie masz prawo:
do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych)

Obowiązek podania danych 
Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.