Powróć do: Kontakt

Odpowiedzi na zapytania dziennikarzy

W związku ze stanowiskiem zarządu szpitala (CZYTAJ TU) udzielamy odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej na zapytanie prasowe „Gazety Lubuskiej” o treści:


Odpowiedź:
Przyczyną jest organizacja systemu opieki zdrowotnej, za którą nie odpowiada szpital. Szpital może działać wyłącznie w ramach systemu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.

 

W związku ze stanowiskiem zarządu szpitala (CZYTAJ TU) udzielamy odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej na zapytanie prasowe „Gazety Lubuskiej” o treści:

Odpowiedź:
Szpitalowi nie są znane takie przypadki.

 

 

Gorzów Wlkp., 7 sierpnia 2023 r.

W związku ze stanowiskiem zarządu szpitala (CZYTAJ TU) udzielamy odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej na zapytanie prasowe „Gazety Lubuskiej” o treści:

 

Odpowiedź:

Działania zarządu WSzW wynikają przede wszystkim z obowiązku zabezpieczania właściwej opieki medycznej nad pacjentami jak i obowiązku równego traktowania pracowników, szczególnie wobec braku regulacji ze strony Ministerstwa Zdrowia i wobec stojących wręcz w kolizji rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ostatnim czasie
do szpitala zgłaszają się opiekunowie medyczni, wykształceni według nowych zasad (rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15.02.2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz kwalifikacji zawodów szkolnictwa branżowego) z uprawnieniami m.in. do pobierania krwi żylnej czy pielęgnacji rurki tracheotomijnej (kwalifikacja MED.14).

Osoby te, z 
wyższymi kwalifikacjami i większym zakresem obowiązków, miałyby otrzymywać wynagrodzenie identyczne z osobami wykształconymi wg starych zasad, z mniejszymi uprawnieniami.

Zarząd szpitala postanowił więc nie zmien
iać poziomu wynagrodzenia opiekunom z mniejszymi uprawnieniami, natomiast osoby z wyższymi kwalifikacjami zaszeregować do grupy 7.

O wszystkich zmianach pracownicy byli precyzyjnie informowani, a indywidualne porozumienia z pracodawcą, ewentualnie
wypowiedzenia zmieniające stanowisko i grupę, mogli podpisać w dogodnym dla siebie terminie i okolicznościach. Wieluopiekunów od razu zadeklarowało chęć podniesienia kwalifikacji.

Problem, z jakim mierzy się gorzowski
szpital, dotyczy z pewnością wielu placówek i wymaga jak najszybszych regulacji ze strony Ministerstwa Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

 

Gorzów Wlkp., 9 sierpnia 2023 r.

W związku ze stanowiskiem zarządu szpitala (CZYTAJ TU) udzielamy odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej na zapytanie prasowe „Gazety Lubuskiej”, wysłane  8 sierpnia 2023 r. o godz. 19.00, na adres: sekretariat@szpital.gorzow.pl.
Treści zapytania nie publikujemy z uwagi na zawarte w nim dane osobowe pracowników szpitala.

Odpowiedź:

Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oświadcza, że z uwagi na kłamstwa , które są zawarte w artykułach publikowanych przez Gazetę Lubuską jak i z uwagi na dobra osobiste pracowników Szpitala odniesienie się do sprawy w sposób następujący :

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. od 2013 roku obowiązują procedury antymobbingowe, obecnie na podstawie zarządzenia nr 72/2022 Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. z dnia 05.08.2022 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w WSzW w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. .

Zarządzenie to określa procedurę wyjaśniania wszelkich zgłoszeń pracowników w zakresie nim objętym.

Pracodawca reaguje na każdy sygnał od pracownika dotyczących jakichkolwiek nieprawidłowości. Tak było również w przypadku przez Pana opisywanym. Obecnie sprawa jest na etapie prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podkreślenia wymaga, że wskazana przez Pana pracownica nie podpisała pisma kierowanego przez NSZZ Solidarność do pracodawcy. Pismo NSZZ Solidarność nie mogło więc być traktowane przez pracodawcę jako wniosek pracownika. Tym niemniej reagując na pismo NSZZ Solidarność pracodawca powołał niezwłocznie komisję antymobbingową, która podjęła dalsze działania stosownie do w/w zarządzenia.

Zarząd Szpitala stanowczo domaga się:

  1. poszanowania dóbr osobistych swoich pracowników;
  2. niewykorzystywania pracowników Szpitala na potrzeby stworzenia ukierunkowanego politycznie fake newsu;
  3. niedokonywanie jednostronnych ocen w sytuacji, gdy sprawa jest obecnie na etapie postępowania wyjaśniającego.

Jednocześnie Zarząd Szpitala dbając o dobre imię jednostki w sytuacji bezprzykładnej nagonki na Szpital zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o potwierdzenie przejrzystości i prawidłowości podjętych działań (w załączeniu).

Na potwierdzenie kłamstw publikowanych przez Gazetę Lubuską załączamy oświadczenie Przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w WSzW w Gorzowie pani Marii Kozimur.

 

Załączniki:

 

 

 

Gorzów Wlkp., 10 sierpnia 2023 r. 

W związku ze stanowiskiem zarządu szpitala (CZYTAJ TU) udzielamy odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej.

 


Odpowiedź (także w załączniku poniżej):

 

 

Gorzów Wlkp., 16 sierpnia 2023 r.

Oświadczenia Szpitalnych Związków Zawodowych w związku z publikacjami "Gazety Lubuskiej"

OŚWIADCZENIE MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA
(także w załączniku poniżej)

OŚWIADCZENIE NSZZ SOLIDARNOŚĆ
(także w załączniku poniżej)

 

Gorzów Wlkp., 16 sierpnia 2023 r.

Oświadczenie Zarządu WSzW w Gorzowie Wlkp. w związku z publikacjami "Gazety Lubuskiej" (także w złączniku poniżej)

 

 

 

Gorzów Wlkp., 22 sierpnia 2023 r.

W związku ze stanowiskiem zarządu szpitala (CZYTAJ TU) udzielamy odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej na zapytanie o treści:

Odpowiedź:
Nie doszło do zatrzymania lekarza. Wezwani przez osoby trzecie policjanci sprawdzili, czy lekarz jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Po wykonanych czynnościach lekarz mógł kontynuować pracę.

  

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!