Kardiochirurgia: kalendarium wydarzeń

 • Kwiecień 2021: szpital zwraca się do LOW NFZ w Zielonej Górze o rozpisanie konkursu na kardiochirurgię – opiekę ambulatoryjna i hospitalizacje 
 • Kwiecień 2021: lecznica pisze do prof. Jacka Różańskiego, krajowego konsultanta w dziedzinie kardiochirurgii, z prośbą o wsparcie starań o utworzenie kardiochirurgii
 •  Maj 2021: NFZ, informuje, że w sprawie gorzowskiego oddziału zwraca się o opinię krajowego konsultanta prof. Różańskiego. Prof. Różański zwraca się o opinię do wojewódzkiego konsultanta prof. Romualda Cichonia
 • Czerwiec 2021:  NFZ, powołując się na opinię prof. Różańskiego, informuje, że ośrodek w Nowej Soli zabezpiecza potrzeby lubuskich pacjentów, więc nie planuje ogłoszenia konkursu
 • Lipiec 2021: szpitala zwraca się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o wsparcie starań o uruchomienie oddziału 
 • Lipiec 2021: szpital zwraca się o pomoc do europosłanki z Gorzowa Elżbiety Rafalskiej 
 • Października 2021: posłowie Monika Wielichowska, Krystyna Sibińska i Waldemar Sługocki informują szpital o złożeniu interpelacji do ministra zdrowia

Posłowie pytają:

 1. Ile w ciągu ostatnich 5 lat zostało zawieszonych/zamkniętych oddziałów kardiochirurgii w Lubuskiem?
 2. Ile powstało oddziałów?
 3. Ilu Lubuszan zmarło w 2020 r. na choroby serca/układu krwionośnego?
 4. Jaka jest migracja pacjentów kardiochirurgicznych do innych województw?
 5. Czy minister zdrowia wesprze starania gorzowskiego szpitala o nowy oddział?

 

 • Października 2021: szpital pisze do wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka po spotkaniu (13.10.21 r.) w urzędzie wojewódzkim; odnosi się do opinii wojewódzkiego konsultanta prof. Romualda Cichonia, który szacuje liczbę chorych w Lubuskiem na 810-860 rocznie

Szpital odpowiada: oddział w Nowej Soli operuje niecałe 500 osób/rok, w tym około 200 pacjentów spoza województwa. Ciągle ponad 400 chorych wymaga leczenia. Według prof. Cichonia 400 chorych to granica "opłacalności" oddziału; Gorzów jest w stanie pozyskać  więcej pacjentów (także z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, z którymi graniczy). Mimo to ciągle nie dostaje kontraktu

 

 • Listopad 2021: poseł Monika Wielichowska przekazuje odpowiedź wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację. Minister odpowiada:
 1. W woj. lubuskim jest tylko jeden oddział kardiochirurgii – na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli, prowadzony przez Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Religi – Medinet Sp. z o. o. Wrocław.
 2. W ciągu ostatnich 5 lat żaden szpitala nie zawiesił/zamknął oddziału kardiochirurgii. Cały czas funkcjonuje tylko jeden. Nie został zawarty żaden dodatkowy kontrakt.
 3. Z danych NFZ wynika, że w 2020 r. było 27 431 hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia. Zmarło 2 022 pacjentów (7,3 proc.)
 4. Migracja pacjentów w 2020 r. - 72 osoby
 5. Minister Kraska pisze też: Minister zdrowia popiera, w zakresie swoich kompetencji, każde rozwiązanie zwiększające dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, jednocześnie może działać jedynie na podstawie przepisów prawa i w jego granicach.

 

 • Grudzień 2021: wojewoda lubuski informuje szpital, że utworzenie oddziału kardiochirurgii negatywnie zaopiniowała Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych i nie został on wpisany do projektu Wojewódzkiego Planu Transformacji. Szpital ponownie składa wniosek. Ponownie odrzucony
 • Grudzień 2021: szpital kolejny raz zwraca się do wojewody lubuskiego o pomoc w utworzeniu oddziału. Informuje, że spełnia wszystkie warunki konieczne do zawarcia umowy z NFZ
 • Styczeń 2022: szpital zwraca się z prośbą o pomoc do marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak, pisząc: opór pojedynczych osób skutecznie blokuje rozwój lubuskiej kardiochirurgii. Aktualnie znajdujemy się w sytuacji, w której mały prywatny ośrodek w Nowej Soli ma zabezpieczać opiekę nad pacjentami w całym województwie
 • Styczeń 2022: spotkanie zarządu szpitala z ministrami Waldemarem Kraską i Piotrem Bromberem oraz krajowym konsultantem prof. Jackiem Różańskim
 • Styczeń 2022: konferencja prasowa w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze

Marszałek E. Polak: Nie zgadzam się z decyzją wojewody i ministra zdrowia, który w planie transformacji nie przyjął do realizacji naszych wniosków w zakresie utworzenia kardiochirurgii w Gorzowie Wlkp. Nie wyobrażam sobie bowiem, żeby w wielospecjalistycznych szpitalach kardiologia nie była wzmocniona przez kardiochirurgię, ponieważ te podmioty powinny działać jednocześnie. Decyzja wojewody utrudnia dostęp Lubuszanom do podstawowego leczenia, ponieważ śmiertelność z powodu chorób krążenia w Lubuskim jest największa w Polsce (tu przeczytasz relację z konferencji)

 • Styczeń 2022: konferencja prasowa wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka w odpowiedzi na konferencję marszałek Polak
 • Styczeń 2022: szpital odpowiada na pismo Bożeny Chudak, dyr. wydziału zdrowia w urzędzie wojewódzkim, informując, że po zawarciu kontraktu z NFZ w ciągu trzech miesięcy w pełni wyposaży oddział kardiochirurgii
 • Styczeń 2022: szpital zwraca sie do senatora Władysława Komarnickiego z prośbą o mediację w sprawie ostatecznego kształtu Wojewódzkiego Planu Transformacji. Szpital ma zamiar po raz kolejny złożyć wniosek o oddział kardiochirurgii
 • Styczeń 2022: szpital zaczyna kampanię informacyjną pod hasłem „Tu chodzi o Twoje życie”, której głównym punktem jest internetowa i tradycyjna petycja do ministra zdrowia w sprawie kardiochirurgii. Kampania przynosi ponad 12 tys. podpisów (stan na 7 lutego 2023 r. to 12.362) TU MOŻESZ PODPISAĆ PETYCJĘ

 • W akcję zbierania podpisów i wspierania starań o oddział angażują się instytucje kultury, urzędy, organizacje społeczne, m.in. Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Herberta w Gorzowie Wlkp., CEA Filharmonia Gorzowska, Polska Federacja Szpitali, Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa, Gorzowska Rada Seniorów, Lubuska Społeczna Rada Seniorów, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • Efektem kampanii jest m.in. formalne poparcie ponad 20 lubuskich miast i gmin: stanowiska burmistrzów, rad gmin, rad powiatów, w tym przyjęte jednogłośnie stanowisko Rady Miasta Gorzowa Wlkp., przyjęte większością głosów stanowisko Sejmiku Lubuskiego, przyjęte jednogłośnie stanowisko Rady Powiatu Gorzowskiego

 • Kampania zyskuje też ambasadorów, czyli znane i cenione postacie z regionu i nie tylko, wśród nich m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik, aktorzy Artur Barciś i Hanna Śleszyńska

 • Luty 2022: W ramach kampanii odbywają się m.in. otwarte spotkanie z mieszkańcami (w bibliotece wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp.) oraz Weekendy Zdrowia w galerii handlowej Nowa Park ZOBACZ RELACJĘ

 • Marzec 2022 r.: zarząd szpitala podejmuje decyzję o uruchomieniu oddziału mimo braku kontraktu z NFZ i dalszych staraniach o zawarcie umowy z funduszem TU PRZECZYTASZ WIĘCEJ

 • Kwiecień 2022 r.: w szpitalu odbywa się otwarte spotkanie z lubuskimi parlamentarzystami. Obecni są poseł Anita Kucharska-Dziedzic, poseł Krystyna Sibińska, poseł Elżbieta Płonka wraz z dyr. biura i radną gorzowską Alicją Burdzińską oraz senator Władysław Komarnicki. Senator W. Komarnicki informuje o złożeniu wniosku do NIK o kontrolę działalności oddziału kardiochirurgii w Nowej Soli. Poseł K. Sibińska zapowiada podjęcie tematu kardiochirurgii na Sejmowej Komisji Zdrowia na przełomie maja i czerwca 2022 r.

 • Maj 2022 r.: szpital przygotowuje się do otwarcia oddziału (5. piętro pawilonu A w kompleksie przy ul. Dekerta 1). Jednocześnie lecznica zwraca się do Krajowej Administracji Skarbowej z pytaniem o wytyczne. - Zachodzi obawa, że wykonując procedury kardiochirurgiczne bez kontraktu z NFZ szpital, jako spółka, musiałby zapłacić około 200 tys. podatku rocznie, a co gorsza także pacjenci musieliby płacić podatek od darowizny - mówi prezes szpitala Jerzy Ostrouch na konferencji prasowej już w czerwcu.
 • Czerwiec 2022 r.: na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radni przyjmują kolejne stanowisko popierające starania szpitala o uruchomienie oddziału kardiochirurgii z kontraktem i "wzywające" wojewodę lubuskiego do intensywnych działań w sprawie oddziału
 • Lipiec 2022 r.: 20 lipca starania szpitala o oddział kardiochirurgii są tematem spotkania w Senacie. Delegację lecznicy zaprasza do siebie marszałek prof. Tomasz Grodzki. W spotkaniu uczestniczą członkinie senackiej komisji zdrowia: senator Beata Małecka-Libera, przewodnicząca komisji, senator prof. Alicja Chybicka, wiceprzewodnicząca komisji, oraz senator Agnieszka Gorgoń-Komor, członkini komisji. Padają konkretne pytania, są cenne wskazówki i deklaracja pełnego wsparcia. Spotkanie to efekt zabiegów senatora Władysława Komarnickiego. Tego samego dnia o gorzowskiej kardiochirurgii mowa na sejmowej Komisja Zdrowia - dzięki wsparciu i staraniom poseł Moniki Wielichowskiej, wiceprzewodniczącej komisji, poseł Krystyny Sibińskiej i posła Waldemara Sługockiego. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, zapowiada ponowne konsultacje, m.in. z NFZ i wojewodą lubuskim, w sprawie oddziału w Gorzowie.  
 • Wrzesień 2022 r.: rewizyta marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego w gorzowskim szpitalu. Czytaj: Marszałek Senatu wspiera starania szpitala o kardiochirurgię
 • Październik 2022 - styczeń 2023 r.: mimo braku kontraktu z NFZ przygotowujemy pododdział kardiochirurgii dla oddziału kardiologii. 
 • Luty 2023 r.: 20 lutego na uroczystości w Bibliotece Wojewódzkiej im. Herberta w Gorzowie Wlkp. informujemy o rozpoczęciu realizacji procedur kardiochirurgicznych w ramach pododdziału kardiochirurgii. TU PRZECZYTASZ WIĘCEJ Dziękujemy też za dotychczasowe wsparcie akcji na rzecz kardiochirurgii. Na spotkaniu gościmy: parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli organizacji branżowych i społecznych, prezesów lubuskich szpitali, dyrektorów instytucji kultury, ambasadorów naszej społecznej akcji. W imieniu zarządu województwa marszałek Elżbieta Anna Polak przekazuje szpitalowi symboliczny czek na 14,5 mln zł. Wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała zapowiada 1 mln zł dotacji dla kardiochirurgii. Na sesji 23 lutego radni Gorzowa przegłosowują wniosek prezydenta Jacka Wójcickiego o wsparcie szpitala. 
 • Marzec 2023 r.: Informacje o pododdziale kardiochirurgii znajdziesz TUTAJ
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!