Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostke pracującą w wysokosprawnej kogeneracji - trigeneracji z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów sterowania zwiększającej bezpieczeństwo w ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz cieplną Szpitala 


 

Beneficjentem projektu jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, (woj. lubuskie).

Geneza projektu jest ściśle związana z działalnością zdrowotną Wnioskodawcy w ramach zaspokajania potrzeb świadczenia usług związanych z opieką zdrowotną i szpitalną na terenie docelowym.

Głównym celem projektu jest - Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostką kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej.

Zakres projektu obejmuje kompleksową realizację zadania polegającego na instalacji kogeneratora gazowego wraz z infrastrukturą.

Beneficjent zaplanował inwestycję w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje dostawę i montaż agregatu kogeneracyjnego, czterociągowego kotła parowego oraz wykonanie instalacji technologicznej pod potrzeby szpitala.

W zakresie rzeczowym jest demontaż jednego kotła parowego i wodnego. W ich miejsce należy zabudować układ silnika gazowego z osprzętem, oraz przygotować miejsce na wytwornicę wody lodowej, która zostanie wykonana w drugim etapie.

Pozostałe dwa kotły (parowy i wodny) należy wprowadzić w układ sterowania i automatyki nowego systemu silnika jako zabezpieczenie rezerwowe przy ewentualnej awarii nowego układu.

Produktami projektu będzie:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 0,87 MWht
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 0,80 MWhe
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)– 1 szt.
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji – 1 szt.

Odbiorcami projektu będą: pacjenci oraz personel Szpitala – wszyscy korzystający z zasobów energii elektrycznej i cieplnej na terenie szpitala.

Poziom redukcji CO2 wynosi 32,6%
Emisja CO2 przed wynosi 7256 ton/rok
Emisja CO2 po wynosi 2367 ton /rok
Co daje 32,6% redukcji

Wartość projektu:
5 035 780,00 PLN

Wartość dofinansowania:
2 569 640,50 PLN

 

UWAGA! - Procedura zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na dole strony

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych poprzez mechanizm sygnalizacyjny

W celu zapewnienia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.

https://rpo.lubuskie.pl/-/zglos-naduzycie#

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 zapewnia możliwość zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego za pomocą:

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego można przekazać anonimowo, zachęca się jednak do przesyłania danych do kontaktu, w celu możliwości uzupełnienia wiedzy przez osoby weryfikujące. Każde zgłoszenie traktowane jest priorytetowo. Należy pamiętać również, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Ponadto każdy obywatel UE może poinformować OLAF (Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych) o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ na interesy UE. Może to zrobić w następujący sposób:

Kontakt z OLAF odbywa się we wszystkich oficjalnych językach UE. Wszelkie informacje na temat możliwości kontaktu z OLAF znajdują się na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/general-contacts.pl

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!