Centrum Zdrowia Psychicznego

Szpital/Walczaka 42/czp@szpital.gorzow.pl

 • Izba przyjęć psychiatryczna/24 h
  budynek po prawej stronie za wjazdem

95 782 78 80

 • Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny (8.00-18.00)
  budynek poradni po prawej stronie od wjazdu do CZP

95 782 78 76


Administracja:
Kierownik - lek. Olga Pazdan, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Koordynator ds. rozwoju CZP - mgr Barbara Kasperska

Izba przyjęć psychiatryczna:
Koordynator: Ryszard Poznański

Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny:
mgr Anna Zwieruho - psycholog
mgr Ewelina Treler - psycholog
mgr Olga Zając - psycholog, psychoterapeuta
lek. Wojciech Herman - specjalista psychiatra
lek. Olga Pazdan - specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Centrum Zdrowia Psychicznego to ośrodek, którego zadaniem jest zapewnienie i koordynowanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dorosłym mieszkańcom Gorzowa Wlkp.  

 • Jeśli jesteś pełnoletni/a/ mieszkasz w Gorzowie Wlkp., masz problemy w domu, pracy czy szkole i niepokoisz się, że ich przyczyną, bądź skutkiem jest choroba, zaburzenie psychiczne

ZGŁOŚ SIĘ do naszego Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego przy ul. Walczaka 42 (tel. 95 782 78 76), gdzie najpóźniej do 72 godzin otrzymasz profesjonalną pomoc. Osoby w stanie nagłym, zagrażającym życiu przyjmowane są natychmiast

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest czynny od 8.00 do 18.00 w każdy powszedni dzień tygodnia
 • Osoby spoza Gorzowa zgłaszają się najpierw do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (patrz niżej)


Co oferujemy
Leczenie w Centrum Zdrowia Psychicznego odbywa się według indywidualnego planu terapeutycznego, koordynowanego we współpracy z asystentami zdrowienia. Oferujemy:

 • konsultacje psychiatryczne
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapia indywidualna, prowadzona przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, regularnie superwizowanych
 • w razie potrzeby profesjonalne leczenie farmakologiczne, terapeutyczne, konsultacje rodzin oraz inne formy pomocy

Jakie są nasze zadania
Zadaniem Centrum Zdrowia Psychicznego jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi

 • kompleksowej
 • wielostronnej 
 • powszechnie dostępnej

opieki zdrowotnej oraz innych form i pomocy niezbędnych w środowisku rodzinnym i społecznym

Czy musisz mieć skierowanie

 • do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego działającego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent z Gorzowa Wlkp. może zgłosić się bez skierowania
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego skierowanie jest potrzebne do psychologa, nie jest potrzebne do psychiatry
 • osoby spoza Gorzowa nie muszą mieć skierowania do psychiatry/muszą mieć do psychologa

 

SPRAWDŹ TEŻ: PILOTAŻ CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Centrum Zdrowia Psychicznego/KONTAKT:

Zespół Szpitalny ul. Walczaka 42, tel. 95 782 78 72/ 95 782 78 73

 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży CZYTAJ TUTAJ

Zespół Szpitalny ul. Walczaka 42, tel. 95 782 79 52

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Zespół Szpitalny ul. Walczaka 42, tel. 95 782 79 51/52

rejestracjaCZPdzieci@szpital.gorzow.pl

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Zespół Szpitalny ul. Walczaka 42, tel. 95 782 79 51/52

rejestracjaCZPdzieci@szpital.gorzow.pl

 

Centrum Zdrowia Psychicznego - ZESPÓŁ

 • Oddział Ogólny Psychiatryczny 

Kierownik: lek. Wojciech Mita - specjalista psychiatra
Pielęgniarka koordynująca: mgr Renata Głowacz, młodszy asystent

Personel lekarski:
lek. Olga Pazdan - specjalista psychiatra, psychoterapeuta
lek. Anna Ausareny - w trakcie specjalizacji
lek. Katarzyna Sługocka - w trakcie specjalizacji
lek. Krystsina Plauskya
lek. Andrzej Plausky
Ewa Sobieraj - rezydentka

Personel psychologiczny:
Joanna Śmigiel - dr n. med; specj. psycholog kliniczny, psychoterapeuta 
mgr Ewa Doświadczyńska

Terapeuci zajęciowi:
Magdalena Jaworska
Patrycja Obszańska

 

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik: mgr Małgorzata Korol - Ziółkowska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Kardasz

Lekarz:
Agnieszka Ziomko - Horbacz - specjalista psychiatra

Psycholodzy:
mgr Olga Zając - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Anna Zwieruho - psycholog

Terapeuta zajęciowy:
Natalia Borucka

Przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym działa 
KLUB PACJENTA
Personel : 
mgr Anna Zwieruho - psycholog
mgr Ewelina Treler - psycholog
Gabriela Ziaja - asystent zdrowienia
Iryna Hapon - terapeuta środowiskowy

 

 • Zespół Leczenia Środowiskowego - zajmuje się m.in opieką czynną czyli koordynowaną

Lekarze:
Olga Pazdan - specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Wojciech Herman - specjalista psychiatra
Wojciech Mita - specjalista psychiatra

Pielęgniarki:
Beata Szyszko
Kinga Doświadczyńska
Anna Gotowała

Psycholodzy:
mgr Anna Zwieruho
mgr Ewelina Treler
mgr Małgorzata Helizon

Inny:
Iryna Hapon - terapeuta środowiskowy
Gabriela Ziaja - asystent zdrowienia

 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lekarze:
Wojciech Herman - specjalista psychiatraWojciech Mita - specjalista psychiatra
Olga Pazdan - specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Hanna Sobczak - w trakcie specjalizacji
Katarzyna Sługocka - w trakcie specjalizacji
Anna Ausareny - w trakcie specjalizacji
Krystsina Plauskya - obsługa pacjentów rosyjskojęzycznych

Psychoterapeuci:
mgr Małgorzata Helizon - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Joanna Czyszewska - psycholog, psychoterapeuta
mgr Anna Chrzuszcz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Olga Zając - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, w trakcie postępowania certyfikacyjnego PTS
mgr Małgorzata Kaczmarek-Muskała - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
mgr Marta Billewicz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Karolina Grzebyta - pedagog, psychoterapeuta po zakończonym szkoleniu
mgr Tomasz Cieplicki - socjolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Małgorzata Korol -Ziółkowska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień
Olga Pazdan - lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży

Psycholodzy:
mgr Anna Zwieruho
mgr Ewelina Treler
mgr Ewa Leśniak
mgr Aneta Uszkiewicz

 

 • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Lekarze:
Marta Mozol-Jursza - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Wojciech Herman - specjalista psychiatra
Olga Pazdan - lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży
Katsiaryna Dabradzei - lekarz

Psychoterapeuci:
mgr Elżbieta Wieczorek - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Anna Chrzuszcz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Magda Musiolik - psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej, psychoterapeuta,
mgr Gabriel Strzelecki - pedagog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego,
mgr Karolina Grzebyta - pedagog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego
mgr Małgorzata Kaczmarek - Muskała - psycholog, psychoterapeuta
mgr Agnieszka Kraska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Agnieszka Wejman - pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Olga Pazdan - lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży
mgr Olga Zając - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, w trakcie postępowania certyfikacyjnego PTS
mgr Agnieszka Dobosiewicz - psycholog, psychoterapeuta

Psycholodzy:
mgr Joanna Śmigiel
mgr Magda Małanowicz
mgr Klaudia Pleszkun
mgr Weronika Herian
mgr Justyna Ławreszuk
 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego współpracuje z poradniami zdrowia psychicznego w Gorzowie Wlkp. - leczenie ambulatoryjne

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dworcowa, ul. Dworcowa 13, tel. 95 739 29 00 lub 95 739 29 01
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego im. Marty Szczygielskiej-Dzwończyk, ul. Papuszy 8A, tel. 796 622 221
 • Wojskowa Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 10/11, tel. 95 722 72 85 lub 95 722 86 67
 • Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia, ul. Walczaka 12B/12, tel. 95 783 51 81

 

Jak do nas dojechać SPRAWDŹ TUTAJ
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny znajduje sie przy ul. Walczaka 42. 

Dojazd: samochód/linia tramwajowa T1

 

 W CAŁYM KRAJU

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111

KLIKNIJ I WEJDŹ NA STRONĘ/CZATUJ

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
KLIKNIJ I WEJDŹ NA STRONĘ/CZATUJ

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie/NIEBIESKA LINIA
800 120 002
KLIKNIJ I WEJDŹ NA STRONĘ

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
800 702 222
KLIKNIJ I WEJDŹ NA STRONĘ


W GORZOWIE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
95 721 41 60
KLIKNIJ TUTAJ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
95 7214 215
KLIKNIJ TUTAJ

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
95 715 13 60
KLIKNIJ TUTAJ
 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
95 733 04 58
KLIKNIJ TUTAJ

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!