Powróć do: Prawa pacjenta

Wyjście poza teren oddziału

Pacjent może przebywać poza oddziałem w następujących przypadkach:

  1. Po wypisie z oddziału: po otrzymaniu karty informacyjnej /wypisowej/ i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień - od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej - zobowiązujemy pacjentów do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału
  2. Po uzyskaniu zgody na spacer: możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na specyfikę leczenia na niektórych oddziałach wychodzenie na spacery nie jest praktykowane
  3. Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach: niektóre zachodzi konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów. W sytuacji takiej pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni i zakładów diagnostycznych znajdujących się w szpitalu. Opieka nad pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej, ratowniku medycznym lub sanitariuszu. Pacjent może wychodzić ze szpitala tylko po uzyskaniu zgody ordynatora, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki oddziałowej/dyżurnej danego oddziału.

W przypadku samowolnego oddalenia się pacjenta szpital:

  1. niezwłocznie powiadamia policję o zaistniałym zdarzeniu
  2. niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu przedstawiciela ustawowego pacjenta niepełnoletniego, a w przypadku pacjenta pełnoletniego osobę upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!