Powróć do: Dla Pacjentów

Deklaracja dostępności szpitala

Deklaracja dostępności strony internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie o dostępności

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej 

Portal informacyjny Szpitala w Gorzowie - WSzW w Gorzowie Wlkp.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-04-07

 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre dokumenty, które opublikowaliśmy na stronie internetowej są niedostępne cyfrowo. Najczęściej wynika to z tego, że nie tworzyliśmy ich sami, ale otrzymaliśmy je od innych osób;

 • Część filmów nie posiada audiodeskrypcji (opisów głosowych dla osób
  z niepełnosprawnością wzroku) oraz napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Tę deklarację dostępności przygotowaliśmy 2022-11-22 na podstawie samooceny.

 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-30

Informacja o skrótach klawiszowych:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z administratorem:

 • dostepnosc@szpital.gorzow.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Zgłaszając takie żądanie podaj:

 • swoje imię i nazwisko;

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);

 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść;

 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do Anny Rajskiej-Pura - Pełnomocnika do spraw dostępności:

 • dostepnosc@szpital.gorzow.pl

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informację w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa

 • biurorzecznika@brpo.gov.pl

 • tel. 22 55 17 700

Skargę można złożyć również dob Rzecznika Praw Obywatelskich/TUTAJ

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.,
ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sekretariat Główny

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

 • możliwość podkreślania linków;

 • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną.

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Dostępność architektoniczna
Budynki, w których świadczone są usługi medyczne przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. znajdują się w 2 lokalizacjach:

 • Lokalizacja nr 1 – ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Lokalizacja nr 2 – ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

Lokalizacja nr 1 - Zespół Szpitalny przy ul. Dekerta 1

Kompleks Budynków Szpitala tworzy 8 budynków głównych połączonych ze sobą łącznikami – korytarzami.

Blok D – główne wejście do budynków.
Drzwi wejścia głównego automatyczne, bez kontroli dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami do pozostałych budynków. Wejście do budynku bezkolizyjne, dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku można wejść po schodach lub poprzez pochylnię.

W budynku nie ma windy.

Na piętro lub do piwnicy można wjechać/zjechać windą umiejscowioną w bloku B oraz A i łącznikiem przemieścić się do wybranego obszaru. Brak możliwości odczytu w języku Braille'a.

Miejsce parkingowe w otoczeniu szpitala oznaczone znakami poziomymi, w niektórych miejscach pionowymi.

Na poziomie -1 (piwnica) znajdują się Poradnie:

 • Okulistyczna oraz Zeza.

Na parterze znajdują się Poradnie przyszpitalne.

Na 1 piętrze znajdują się Oddziały:

 • Neurologii oraz

 • Oddział Nefrologii, Reumatologii i Transplantologii Klinicznej.

Ponadto Przychodnia chirurgii Stomatologicznej oraz Pracownia EEG.

Blok B - Punkt Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Drzwi wejścia do punktu pobrań automatyczne, bez kontroli dostępu. Wejście do budynku bezkolizyjne, dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku - punktu pobrań - wejście bezpośrednio z chodnika.

Osobne wejście dla pacjentów dializowanych przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Na 1 piętrze zlokalizowany jest Zakład RTG.

Drzwi do Zakładu bezkolizyjne bez kontroli dostępu. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Winda w budynku nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, bez możliwości odczytu w języku Braille’a.

Blok A – Oddziały szpitalne

Oddziały szpitalne:

Parter: Oddział Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych

1 piętro: Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności oraz Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Nad Noworodkiem

2 piętro: Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

3 piętro: Oddział Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

4 piętro: Oddział Kardiologii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii, Gastroenterologii

5 piętro: Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

6 piętro: Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Oddział Okulistyczny

Wszystkie oddziały posiadają drzwi ręczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami.

Dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, bez możliwości odczytu w języku Braille’a.

Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Blok H – Oddziały szpitalne

Parter: Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej

1 piętro: Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Oddziały posiadają drzwi ręczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami - Parter, schodami, windą – piętro.

Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, bez możliwości odczytu w języku Braille’a.

Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Blok C – SOR / Izba Przyjęć / Oddziały

Poziom -1: Izba Przyjęć

Drzwi wejściowe ręczne, bez kontroli dostępu. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku - wejście bezpośrednio z chodnika, podjazdu.

Do Izby Przyjęć można podjechać pod same drzwi budynku.

Miejsce parkingowe w otoczeniu szpitala oznaczone znakami poziomymi, w niektórych miejscach pionowymi.

Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, bez możliwości odczytu w języku Braille’a.

Parter: SOR / Przychodnia Chirurgii Dziecięcej

Drzwi wejściowe ręczne, bez kontroli dostępu. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku - wejście bezpośrednio z chodnika, podjazdu, można podjechać pod same drzwi budynku.

Miejsce parkingowe w otoczeniu szpitala oznaczone znakami poziomymi, w niektórych miejscach pionowymi.

Budynek Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Gorzowie Wielkopolskim

Dostępność z poziomu parteru z łącznika przy Oddziale Chirurgii Dziecięcej.

Drzwi wejściowe ręczne, z kontrolą dostępu.

Parter: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii dla Dzieci

Drzwi wejściowe do oddziału ręczne, z kontrolą dostępu, bezkolizyjne, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 piętro: Oddział Hematologii

2 piętro: Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej

3 piętro: Transplantologia

4 piętro: Bank Komórek Macierzystych

Do wszystkich Oddziałów drzwi wejściowe ręczne z kontrolą dostępu, bezkolizyjne. Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Ośrodka Radioterapii
Wejście do budynku z poziomu chodnika / podjazdu, można podjechać pod same drzwi budynku. Drzwi wejściowe ręczne, bez kontroli dostępu w godzinach pracy poradni. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Miejsce parkingowe w otoczeniu szpitala oznaczone znakami poziomymi, w niektórych miejscach pionowymi.

Parter: Poradnie oraz Zakład Radioterapii.

1 Piętro: Hostel oraz Oddział Onkologii.

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. W budynku dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, bez możliwości odczytu w języku Braille'a.

Drzwi wejściowe ręczne, bez kontroli dostępu.

Budynek Klinicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią PET

Do budynku można wejść po schodach lub poprzez pochylnię przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi wejściowe ręczne, bez kontroli dostępu w godzinach pracy Zakładu. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Miejsce parkingowe w otoczeniu szpitala oznaczone znakami poziomymi, w niektórych miejscach pionowymi.

W budynku winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, bez możliwości odczytu w języku Braille’a.

1 piętro: Poradnia Chorób Zakaźnych.

2 piętro: Kliniczny Zakład Medycyny Nuklearnej z Pracownią PET

Budynek Rehabilitacji / Szkoła rodzenia

Do budynku można wejść po schodach lub poprzez pochylnię przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi wejściowe ręczne, bez kontroli dostępu w godzinach pracy Zakładu. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne pętle indukcyjne przenośne. Dostępna informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Dostępna informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Miejsce parkingowe w otoczeniu szpitala oznaczone znakami poziomymi, w niektórych miejscach pionowymi.

 

Lokalizacja nr 2 – ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pawilon nr 1

Obecnie wyłączony z użytkowania

Pawilon nr 3

Parter: Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Wejście dla interesantów / odwiedzających tylko od prawej strony budynku.

Wejście do budynku po schodach, zapewniona poręcz. Brak windy.

Drzwi wejściowe ręczne, zamykane na klucz. Dzwonek do drzwi umieszczony po lewej stronie. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Piętro: Oddziały Psychiatryczne Ogólne.

Wejście do budynku dwoma klatkami schodowymi bezpośrednio z drogi asfaltowej (droga wewnętrzna)po pokonaniu jednego stopnia.

Na piętro wejście tylko po schodach. Drzwi ręczne, zamykane na klucz. Dzwonek umiejscowiony po lewej stronie drzwi. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pawilon nr 4

Obecnie Oddział Psychiatryczny Ogólny Żeński

Wejście do budynku dwoma klatkami schodowymi bezpośrednio z drogi asfaltowej (droga wewnętrzna)po pokonaniu jednego stopnia.

Na piętro wejście tylko po schodach. Drzwi ręczne, zamykane na klucz. Dzwonek umiejscowiony po lewej stronie drzwi. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pawilon nr 5

Obecnie wyłączony z użytkowania.

Pawilon nr 6

Oddział Rehabilitacji

Wejście do budynku z dwoma stopniami schodów, bez poręczy. Wejście na Oddział poprzez klatkę schodową lub bezpośrednio z dworu windą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Brak głosowego powiadomienia.    Brak możliwości odczytu w języku Braille’a.

Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pawilon nr 7

ZOL

Wejście do budynku od szczytu, po schodach bez poręczy. Drzwi ręczne, niezamykane na klucz.

Brak windy.

Wejście do Oddziału: drzwi wejściowe ręczne, niezamykane na klucz. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dla pacjentów podjazd po lewej stronie budynku.

Pawilon nr 8

Wyłączony z użytkowania

Pawilon nr 9

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu.

Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, po pokonaniu jednego stopnia. Drzwi ręczne, bezkolizyjne. Wejście na oddziały tylko za zgodą pracowników ochrony, po schodach, brak windy.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym, informacja na stronie szpitala o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!