Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Przebudowa i rozbudowa istniejących, parterowych budynków „patomorfologii”oraz budynku sąsiedniego w celu umiejscowienia w nich Centrum Usług Diagnostycznychz zakresu mikrobiologii i patomorfologii

 

Projekt nr POIS.11.03.00-00-0133/22 jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia;Oś priorytetowa XI REACT-EU.

W ramach projektu dokonana zostanie przebudowa i modernizacja istniejących budynków „krwiodawstwa” i „patomorfologii” w celu uruchomienia Centrum Usług Diagnostycznych. W wyniku realizacji projektu „rozproszone” w tej chwili (na terenie obu lokalizacji szpitala) pracownie zostaną skonsolidowane w jednym miejscu, co wpłynie na poprawę szybkości i efektywność wykonywanych usług diagnostycznych oraz podniesie jakość profilaktyki onkologicznej.

Optymalizacja infrastruktury istniejących budynków oraz uruchomienie zmodernizowanego Centrum Badań Diagnostycznych stanowić będzie m.in. kolejny krok milowy w leczeniu nowotworów na terenie gorzowskiej jednostki. Realizacja zadania wpłynie na zapewnienie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej - wykorzystanie najnowszych osiągnieć zabiegowych w województwie lubuskim.

Celem ogólnym projektu na poziomie oddziaływania jest: „Całkowita eliminacja występowania okresowych trudności z jakością i terminowością badań diagnostycznych poprzez uruchomienie nowego Centrum Usług Diagnostycznych, a co za tym idzie znaczna poprawa jakości profilaktyki onkologicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. a w przypadku wystąpienia pandemii, znaczne zwiększenie zabezpieczenia lokalnej społeczności przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusów”.

Cele szczegółowe na poziomie oddziaływania, które będą wspierane w ramach realizacji przedmiotowego projektu to:

• Skrócenie czasu obsługi próbki diagnostycznej od momentu pobrania do otrzymania wiarygodnego wyniku w WSW w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.,

• Poprawa warunków pracy personelu medycznego i wzrostu poczucia dumy z wykonywanej pracy oraz zgodność z wszystkimi aktualnymi wymogami formalno-prawnymi,

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu wynikający ze wzrostu potencjału analitycznego WSW w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.,

• Szybszy i skuteczniejsze rozpoznawanie przypadków onkologicznych,

• Wzrost zabezpieczenia lokalnej społeczności przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusów,

• Spadek obciążenia systemu ubezpieczeń społecznych wyższymi kosztami leczenia oraz rehabilitacji osób po przebyciu COVID-19 i innych możliwych pandemii,

• Wzmocnienie podstaw do przedłużenia akredytacji Ministra Zdrowia dla leczenia szpitalnego,

• Niwelacja stereotypów na temat służby zdrowia i pozytywna zmiana wizerunku szpitala (postrzeganie szpitala jako nowoczesnej placówki medycznej świadczącej usługi na wysokim poziomie),

• Wzmocnienie i dostosowanie infrastruktury przyszłego Centrum do skuteczniejszej obrony przed pandemią COVID-19, innymi chorobami zakaźnymi oraz wywołanymi przez nie sytuacjami kryzysowymi,

• Pośrednio zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych na oddziałach lub innych jednostkach organizacyjnych szpitala poprzez podniesienie jakości i szybkości wykonywanych badań analitycznych.

Wartość całkowita projektu: 29 558 613,18 PLN

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 20 000 000,00 PLN

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości - POIS
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl  FORMULARZ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!