Wszyscy specjaliści

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski

Kierownik odcinka onkologii w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Na koncie ma wiele osiągnięć i odkryć w medycynie. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • wykrycie mutacji genu BRCA1 – C61G (jako jednej z najczęściej występujących w polskiej populacji);
 • wykazanie wysokiej skuteczności cisplatyny w uzyskiwaniu całkowitych remisji patologicznych w rakach piersi u kobiet z mutacją BRCA1;
 • utworzenie działających od kilkunastu lat Onkologicznych Poradni Genetycznych w Centrum Onkologii - Instytut w Krakowie, Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej oraz w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Prof. Tomasz Byreki jest autorem i współautorem ponad 370 udokumentowanych doniesień naukowych, w tym 175 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i 26 w czasopismach krajowych, a także rozdziałów w 4 monografiach. Łączny Impact Factor wynosi 882,290. Indeks Hirscha – 39, a także współautorem kilku patentów krajowych i międzynarodowych dotyczących zastosowania testów diagnostycznych do identyfikacji osób z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych.

Wśród zainteresowań naukowych prof. Byrski wymienia:

 1. Genetykę nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu mutacji germinalnych na odpowiedź na chemioterapię - w tym celu opracowano i wdrożono kilka projektów pilotażowych badań klinicznych, które są ważne w określeniu wrażliwości komórek nowotworowych BRCA-1 zależnych raków piersi i BRCA1-zależnych raków o dowolnej lokalizacji narządowej na cis platynę.
 2. Indywidualizację schematów chemioterapii zawierających 5-fluorouracyl u pacjentów leczonych z powodu uogólnionego raka jelita grubego za pomocą infuzorów.
 3. Badania nad identyfikacją nowych genów predyspozycji do raka piersi, prostaty, jelita grubego i płuc.
Dr n. med. Barbara Michalczyk

Dr n. med. Barbara Michalczyk, kierownik Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalistka: pediatrii, neonatologii oraz neurologii dziecięcej. W 2009 r. uzyskała stopień dra n. med. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Skończyła studia MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Odbyła stypendia naukowe w USA i w Finlandii. Przez ostatnie 15 lat była związana z Kliniką Patologii Noworodka w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecienie.
Prywatnie mama dwójki dzieci, posiadaczka dwóch psów i dwóch kotów. Pasjonatka podróży.

Lek. Piotr Szulc

Lek. Piotr Szulc, kierownik Pracowni Endoskopowej

Absolwent Pomorskiej  Akademii Medycznej w Szczecinie, od 1987 r. związany z oddziałem chorób wewnętrznych w szpitalu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie, gdzie uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Od 2007 do 2010 pracował w oddziałach chorób wewnętrznych w szpitalach przy ul. Walczaka i Dekerta. Od 2010 r. kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej w szpitalu przy ul. Dekerta.

Dr n. med. Roman Mycka

Dr n. med. Roman Mycka, kierownik Oddziału Kardiologicznego

Gorzowianin, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. i Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

W 1995 r. zaczął pracę w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkiem przy ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2015 r. mianowany kierownikiem Oddziału Kardiologicznego. 

Dr n. med. Krzysztof Chrobrowski
 
Absolwent II LO przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. i Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (dziś Pomorski Uniwersytet Medyczny); specjalista I i II stopnia ortopedii i traumatologii, z gorzowskim szpitalem związany od 1985 r., a od 11 lat kieruje Oddziałem Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu.
Podkreśla, że czuje się wychowankiem dra Andrzeja Wasilewskiego, z którym wspólnie rozkręcali gorzowską ortopedię. Dziś to wychowankowie dra Chrobrowskiego kierują oddziałami w lubuskich szpitalach.
Dzięki dr Chrobrowskiemu o gorzowskiej ortopedii usłyszeli m.in. uczestnicy międzynarodowych sympozjów w Malmo, Sewilli i Nowym Jorku.
Lek. Tomasz Szatkowski

 Lek. Tomasz Szatkowski, kierownik Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej 

Absolwent Pomorskiej Akademii Medyczna w Szczecinie. W 2016 r. uzyskał specjalizację z pediatrii. 

Laureat plebiscytu: Lubuski Hipokrates "Gazety Lubuskiej". 

Od stycznia 2020 r. kieruje gorzowską pediatrią. Stale współpracuje z gorzowskim Hospicjum Św. Kamila.

W grudniu 2022 r.  zdał Europejski Egzamin Specjalizacyjny z Pediatrii.

 Prywatie mąż i tata. W czasie wolnym uwielbia czytać książki

 

 

 

Mgr Beata Piekarska

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: biologia) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - dyplom specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Szpitalnym Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej kieruje od 2017 r.

Dr hab. n. med., profesor UZ Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Dr hab. n. med., profesor UZ Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii Klinicznej, Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Szczecinie. Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Gastrologii i Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu nr 1 w Szczecinie, zajmując się problematyką chorób nowotworowych. Kilkakrotnie odbyła staż w Klinice Gastrologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych w Magdeburgu. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 2007 r. kontynuowała pracę zawodową w Klinice Hematologii w Szczecinie, uzyskując w 2007 r. specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2011 r. z hematologii. 
W 2014 r. podjęła pracę na stanowisku kierownika Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Została powołana na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Zielonogórskim (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, później Collegium Medicum) oraz została Lubuskim Konsultantem w dziedzinie Hematologii. Jej działania spowodowały utworzenie Katedry i Kliniki Hematologii w 2018 r., na której zaproponowano jej kierownictwo. 
Uczestniczyła w przygotowaniach do utworzenia kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ (później: Collegium Medicum) oraz stanowisko pełnomocnika Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim ds. radioterapii.
Dzięki jej współpracy został zakupiony PET-CT dla Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Współtworzyła program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego. 
W 2019 r. uzyskała specjalizację z transplantologii klinicznej. W sierpniu 2020 r. rozpoczęła postępowanie habilitacyjne na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie 8 kwietnia 2021 r. Komisja Habilitacyjna przy Kolegium Nauk Medycznych UMP wydała pozytywną rekomendację ws. nadania jej stopnia doktora habilitowanego.
Dr n. med. Piotr Petrasz
Dr  n. med. Piotr Petrasz,  kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
Specjalista urolog, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 2003 do 2018 doświadczenie zawodowe zdobywał pod kierownictwem Prof. dr hab. med. Marcina Słojewskiego jako starszy asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie. W 2007 obronił rozprawę doktorską pt. „Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej”, której promotorem był Prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski.
Obecnie pełni funkcję ordynatora Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Wykonuje operacje otwarte i laparoskopowe z zakresu urologii czynnościowej i onkologicznej takie jak radykalne wycięcie prostaty, pęcherza moczowego i nerki oraz operacje endoskopowe z zakresu leczenia przerostu prostaty, nowotworów dolnych dróg moczowych i kamicy układu moczowego. Ponadto specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń potencji. Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, autor i współautor wielu publikacji naukowych oraz laureat prestiżowych nagród z zakresu urologii.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:
 • I Nagroda Polskiego Towarzystwa Urologicznego za najlepszą pracę prezentowaną przez adepta urologii na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego Warszawa 2007
 • II Nagroda Europejskiego Towarzystwa Urologicznego za pracę prezentowaną na Kongresie Oddziału Północno-Wschodniego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Tampere, Finlandia 2007
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Urologicznego im. Profesora Krzeskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu urologii obronioną w Polsce w roku 2007
 • I Nagroda Polskiego Towarzystwa Urologicznego za najlepszą pracę prezentowaną przez adepta urologii na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego Poznań 2009
 • I Nagroda Europejskiego Towarzystwa Urologicznego za pracę prezentowaną na Kongresie Oddziału Północno-Wschodniego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Ryga, Łotwa 2010
Lek. Grzegorz Rutkowski

Lek. Grzegorz Rutkowski - kierownik Oddziału Neurologii

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie na kierunku Medycyna Bólu.
Karierę zawodową rozpoczął w 105. Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach, gdzie odbył staż podyplomowy.  W latach 2001-2009 pracował w 61. Skwierzyńskiej Brygadzie Obrony Przeciwlotniczej pełniąc funkcję lekarza, kierownika ambulatorium i szefa sekcji medycznej. 
Od 2002 do 2007 roku odbywał staż specjalizacyjny na Oddziale Neurologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Od 2008 związany z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. 
Lek. Tomasz Więckowski

Tomasz Więckowski - kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W 2002 roku ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. 
W grudniu 2009 r. uzyskał tytuł specjalisty I stopnia w dziedzinie medycyny ratunkowej. 
Od maja 2007 r. jest związany zawodowo z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., a od stycznia 2020 r. jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Pprócz uzyskania tytułu specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej kształci się także na specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. 
Był lekarzem koordynatorem w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
Od początku zaangażowany w walkę z pandemią, jako kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także przewodniczący Zespołu Kryzysowego ds. koronawirusa SARS-CoV-2, powołanego przez zarząd szpitala.
Lek. Roman Kołodziejczak

Lek. Roman Kołodziejczak, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii, Gastroenterologi

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 1988 r. pracuje na Oddziale Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 
W 1991 r. uzyskał pierwszy stopień, a 1994 drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Przez wiele lat zajmował się diagnostyką endoskopową, następnie ultrasonografią w pełnym zakresie jej możliwości, rozpoczął wprowadzanie badań dopplerowskich, biopsji narządowych oraz prowadził systematyczne, praktyczne szkolenie lekarzy w tym zakresie. 
W ostatnim okresie wdrożył do codziennej praktyki ultrasonografię kontrastową i zorganizował pierwszą w Polsce dedykowaną temu tematowi konferencję z praktyczną nauką tej metody. 
W 1997 r. uzyskał specjalizację z endokrynologii, co umożliwiło utworzenie Poradni Endokrynologicznej i poszerzenie kontraktu Oddziału Wewnętrznego o zakres endokrynologii. 
Od 2009 roku jest Ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych na Województwo Lubuskie. 
Współorganizator corocznych konferencji internistów Ziemi Lubuskiej oraz cyklicznych szkoleń w ramach Oddziału Gorzowskiego Towarzystwa Internistów Polskich. 
Dąży do kształtowania pracy w wieloprofilowym zespole internistów, prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy internistów, szkolenia w zakresie endokrynologii i gastroenterologii oraz ultrasonografii.
Lek. Tomasz Grzechnik

lek. Tomasz Grzechnik, ordynator Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej

Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończył w 1994 r.  Od 1995 r. związany z oddziałem chirurgii dziecięcej gorzowskiego szpitala. 
W 2005 r. uzuskał specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Od 2013 jest ordynatorem Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej. 
Ma za sobą wiele kursów i szkoleń, także zagranicznych. Jest lekarzem z dużym  doświadczeniem, szczególnie w zakresie traumatologii dziecięcej i chirurgii noworodka.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!