Wszyscy specjaliści

Dr hab. n. med., profesor UZ Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii Klinicznej, Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Szczecinie. Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Gastrologii i Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu nr 1 w Szczecinie, zajmując się problematyką chorób nowotworowych. Kilkakrotnie odbyła staż w Klinice Gastrologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych w Magdeburgu. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 2007 r. kontynuowała pracę zawodową w Klinice Hematologii w Szczecinie, uzyskując w 2007 r. specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2011 r. z hematologii. 

W 2014 r. podjęła pracę na stanowisku kierownika Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Została powołana na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Zielonogórskim (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, później Collegium Medicum) oraz została lubuskim konsultantem w dziedzinie hematologii. Jej działania spowodowały utworzenie Katedry i Kliniki Hematologii w 2018 r., na której zaproponowano jej kierownictwo. 
Uczestniczyła w przygotowaniach do utworzenia kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ (później: Collegium Medicum) oraz stanowisko pełnomocnika Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim ds. radioterapii.
Dzięki jej współpracy został zakupiony PET-CT dla Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Współtworzyła program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego. 

W 2019 r. uzyskała specjalizację z transplantologii klinicznej. W sierpniu 2020 r. rozpoczęła postępowanie habilitacyjne na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie 8 kwietnia 2021 r. Komisja Habilitacyjna przy Kolegium Nauk Medycznych UMP wydała pozytywną rekomendację ws. nadania jej stopnia doktora habilitowanego.
Dr n. med. Krzysztof Chrobrowski
Absolwent II LO przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. i Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (dziś Pomorski Uniwersytet Medyczny); specjalista I i II stopnia ortopedii i traumatologii, z gorzowskim szpitalem związany od 1985 r., a od 11 lat kieruje Oddziałem Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu.
Podkreśla, że czuje się wychowankiem dra Andrzeja Wasilewskiego, z którym wspólnie rozkręcali gorzowską ortopedię. Dziś to wychowankowie dra Chrobrowskiego kierują oddziałami w lubuskich szpitalach.
Dzięki dr Chrobrowskiemu o gorzowskiej ortopedii usłyszeli m.in. uczestnicy międzynarodowych sympozjów w Malmo, Sewilli i Nowym Jorku.
Lek. Tomasz Grzechnik

Kierownik Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej
Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończył w 1994 r.  Od 1995 r. związany z oddziałem chirurgii dziecięcej gorzowskiego szpitala.
W 2005 r. uzuskał specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Od 2013 jest ordynatorem Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej.
Ma za sobą wiele kursów i szkoleń, także zagranicznych. Jest lekarzem z dużym  doświadczeniem, szczególnie w zakresie traumatologii dziecięcej i chirurgii noworodka.

Lek. Roman Kołodziejczak

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii, Gastroenterologi
Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 1988 r. pracuje na Oddziale Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

W 1991 r. uzyskał pierwszy stopień, a 1994 drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Przez wiele lat zajmował się diagnostyką endoskopową, następnie ultrasonografią w pełnym zakresie jej możliwości, rozpoczął wprowadzanie badań dopplerowskich, biopsji narządowych oraz prowadził systematyczne, praktyczne szkolenie lekarzy w tym zakresie. 
W ostatnim okresie wdrożył do codziennej praktyki ultrasonografię kontrastową i zorganizował pierwszą w Polsce dedykowaną temu tematowi konferencję z praktyczną nauką tej metody. 
W 1997 r. uzyskał specjalizację z endokrynologii, co umożliwiło utworzenie Poradni Endokrynologicznej i poszerzenie kontraktu Oddziału Wewnętrznego o zakres endokrynologii. 
Od 2009 roku jest Ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (obecnie zakład, więcej TUTAJ)  oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych na województwo lubuskie. 

Współorganizator corocznych konferencji internistów ziemi lubuskiej oraz cyklicznych szkoleń w ramach Oddziału Gorzowskiego Towarzystwa Internistów Polskich. 
Dąży do kształtowania pracy w wieloprofilowym zespole internistów, prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy internistów, szkolenia w zakresie endokrynologii i gastroenterologii oraz ultrasonografii.
Dr n. med. Barbara Michalczyk

Kierownik Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalistka: pediatrii, neonatologii oraz neurologii dziecięcej. W 2009 r. uzyskała stopień dra n. med. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Skończyła studia MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Odbyła stypendia naukowe w USA i w Finlandii. Przez ostatnie 15 lat była związana z Kliniką Patologii Noworodka w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecienie.
Prywatnie mama dwójki dzieci, posiadaczka dwóch psów i dwóch kotów. Pasjonatka podróży.

Dr n. med. Roman Mycka

Kierownik Oddziału Kardiologicznego
Gorzowianin, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. i 
Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1995 r. zaczął pracę w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkiem przy ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. W 
2004 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2015 r. mianowany kierownikiem oddziału kardiologicznego. 

Dr n. med. Piotr Petrasz

Kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
Specjalista urolog, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 2003 do 2018 doświadczenie zawodowe zdobywał pod kierownictwem prof. dr hab. med. Marcina Słojewskiego jako starszy asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie. W 2007 obronił rozprawę doktorską pt. „Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej”, której promotorem był prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski.

Obecnie pełni funkcję ordynatora Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej. Wykonuje operacje otwarte i laparoskopowe, w tym robotowe, z zakresu urologii czynnościowej i onkologicznej takie jak radykalne wycięcie prostaty, pęcherza moczowego i nerki oraz operacje endoskopowe z zakresu leczenia przerostu prostaty, nowotworów dolnych dróg moczowych i kamicy układu moczowego. Ponadto specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń potencji. Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, autor i współautor wielu publikacji naukowych oraz laureat prestiżowych nagród z zakresu urologii. Wojewódzki konsultant w dziedzinie urologii dla lubuskiego.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

 • I Nagroda Polskiego Towarzystwa Urologicznego za najlepszą pracę prezentowaną przez adepta urologii na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego Warszawa 2007
 • II Nagroda Europejskiego Towarzystwa Urologicznego za pracę prezentowaną na Kongresie Oddziału Północno-Wschodniego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Tampere, Finlandia 2007
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Urologicznego im. Profesora Krzeskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu urologii obronioną w Polsce w roku 2007
 • I Nagroda Polskiego Towarzystwa Urologicznego za najlepszą pracę prezentowaną przez adepta urologii na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego Poznań 2009
 • I Nagroda Europejskiego Towarzystwa Urologicznego za pracę prezentowaną na Kongresie Oddziału Północno-Wschodniego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Ryga, Łotwa 2010
Mgr Beata Piekarska

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: biologia) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - dyplom specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Szpitalnym Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej kieruje od 2017 r.

Lek. Tomasz Szatkowski

Kierownik Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
Absolwent Pomorskiej Akademii Medyczna w Szczecinie. W 2016 r. uzyskał specjalizację z pediatrii. Laureat plebiscytu: Lubuski Hipokrates "Gazety Lubuskiej".
Od stycznia 2020 r. kieruje gorzowską pediatrią. Stale współpracuje z gorzowskim Hospicjum Św. Kamila. W grudniu 2022 r.  zdał Europejski Egzamin Specjalizacyjny z Pediatrii. Od 1 lipca 2024 r. wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii dla lubuskiego.

Prywatie mąż i tata. W czasie wolnym uwielbia czytać książki

 

 

Lek. Tomasz Więckowski

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
W 2002 roku ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu.
W grudniu 2009 r. uzyskał tytuł specjalisty I stopnia w dziedzinie medycyny ratunkowej.
Od maja 2007 r. jest związany zawodowo z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., a od stycznia 2020 r. jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Oprócz uzyskania tytułu specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej kształci się także na specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. 
Był lekarzem koordynatorem w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
Od początku zaangażowany w walkę z pandemią, jako kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także przewodniczący Zespołu Kryzysowego ds. koronawirusa SARS-CoV-2, powołanego przez zarząd szpitala.
Dr n. med. Piotr Zorga

Kierownik Klinicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej (sprawdź TUTAJ);
konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny nuklearnej dla woj. lubuskiego; absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, wydział lekarski (1987-1988).
Stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, temat: Stront-89 w paliatywnym leczeniu bólu w przebiegu przerzutów nowotworowych do układu kostnego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2006. Autor i współautor 85 publikacji, w tym 26 artykułów. Wykładowca akademicki, uczestnik badań klinicznych.Lek. Piotr Szulc

Kierownik Pracowni Endoskopowej
Absolwent Pomorskiej  Akademii Medycznej w Szczecinie, od 1987 r. związany z oddziałem chorób wewnętrznych w szpitalu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie, gdzie uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i gastroenterologii.
Od 2007 do 2010 pracował w oddziałach chorób wewnętrznych w szpitalach przy ul. Walczaka i Dekerta. Od 2010 r. kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej w szpitalu przy ul. Dekerta.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski

Kierownik odcinka onkologii w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Na koncie ma wiele osiągnięć i odkryć w medycynie. Do najważniejszych można zaliczyć:
 • wykrycie mutacji genu BRCA1 – C61G (jako jednej z najczęściej występujących w polskiej populacji);
 • wykazanie wysokiej skuteczności cisplatyny w uzyskiwaniu całkowitych remisji patologicznych w rakach piersi u kobiet z mutacją BRCA1;
 • utworzenie działających od kilkunastu lat Onkologicznych Poradni Genetycznych w Centrum Onkologii - Instytut w Krakowie, Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej oraz w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Prof. Tomasz Byreki jest autorem i współautorem ponad 370 udokumentowanych doniesień naukowych, w tym 175 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i 26 w czasopismach krajowych, a także rozdziałów w 4 monografiach. Łączny Impact Factor wynosi 882,290. Indeks Hirscha – 39, a także współautorem kilku patentów krajowych i międzynarodowych dotyczących zastosowania testów diagnostycznych do identyfikacji osób z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych.Wśród zainteresowań naukowych prof. Byrski wymienia:
 1. Genetykę nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu mutacji germinalnych na odpowiedź na chemioterapię - w tym celu opracowano i wdrożono kilka projektów pilotażowych badań klinicznych, które są ważne w określeniu wrażliwości komórek nowotworowych BRCA-1 zależnych raków piersi i BRCA1-zależnych raków o dowolnej lokalizacji narządowej na cis platynę.
 2. Indywidualizację schematów chemioterapii zawierających 5-fluorouracyl u pacjentów leczonych z powodu uogólnionego raka jelita grubego za pomocą infuzorów.
 3. Badania nad identyfikacją nowych genów predyspozycji do raka piersi, prostaty, jelita grubego i płuc.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!